För en mer inkluderande arbetsmarknad

Registrera dig för ett möte med en utrikes född svensk som har erfarenhet inom samma bransch som du.

Yrkesdörren är en icke vinstdrivande verksamhet och tjänsten är gratis.

Spela videoklipp
Se intervjun med Dörröppnaren Ola och Deltagaren Tasnim, som delar med sig av sin upplevelse av mötet genom Yrkesdörren.

Varför Yrkesdörren?

Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är ibland onödigt svår. På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Det skapar en klyfta mellan etablerade och utrikes födda svenskar.

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga den klyftan och snabba på utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats. 

1/4

utrikes födda är överkvalificerade i

förhållande till vad de arbetar med.

Källa: SCB 2018

bottomchatbubble

Hur går det till?

1

step1

Registrera dig och matchas

När du registrerat dig kommer du matchas med någon inom samma bransch som du. Vi gör vårt bästa att hitta någon som matchar din profil.

2

second-step

Träffas i 1 timme

Vi ger ett förslag på när ni kan träffas, men ni bestämmer själva när, var och hur ni ses. Under mötet kan ni ta stöd av vår samtalsguide (English version) eller fritt samtala om er gemensamma bransch, kompetensutveckling, hur man utformar ett CV och liknande.

3

Efteråt

Om ni känner att det finns mer att prata om får ni självklart fortsätta hålla kontakten efteråt – om inte så kan ni vara nöjda att ha träffat en ny person för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Läs mer under Vanliga frågor

emmbers world mapCreated with Sketch.
0

olika nationaliteter har delat sina erfarenheter och nätverk genom Yrkesdörren.

Gör det du med, registrera dig idag.
bottomchatbubbleinvertedyellow
0

olika nationaliteter har delat sina erfarenheter och nätverk genom Yrkesdörren.

Gör det du med, registrera dig idag.
emmbers world mapCreated with Sketch.