Vanliga frågor

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

Den som bäst gör den bedömningen är du själv. Vi utgår från att du är etablerad när du känner dig etablerad i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Detta gäller både för dig som är inrikes- och utrikes född. Till exempel har vi haft personer som gått med i Yrkesdörren som Deltagare för att sedan komma tillbaka för att bli Dörröppnare när de har etablerats på arbetsmarknaden.

Som Dörröppnare får du träffa någon med samma yrkesbakgrund men där erfarenheten oftast är hämtad från ett annat land än Sverige. Många Dörröppnare upplever att de fått ny relevant kunskap, breddade perspektiv, nya kontakter och beskriver en känsla av att vara med och bidra till integration och en mer inkluderande arbetsmarknad efter mötet. Detta gäller även i fall där Dörröppnaren varit tveksam på om hen verkligen har något av värde att erbjuda Deltagaren. Vår erfarenhet är att mötena ofta blir mer givande än man väntat sig.

Som Dörröppnare förväntas du kunna ge en timme av din tid för ett öppenhjärtigt samtal om er gemensamma bransch. Yrkesdörrens huvudsakliga syfte är att bredda de professionella nätverken för utrikesfödda för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden. Du bidrar till detta bara genom att dela med dig av dina personliga kunskaper och erfarenheter. Det kan till exempel handla om att beskriva din väg in i branschen, dela med dig av tips på relevanta vidareutbildningar eller ta en titt på Deltagarens CV och personliga brev. Du förväntas inte kunna erbjuda din matchning ett jobb eller ta fler möten med Deltagaren om du inte själv kan eller vill det.

I Sverige rekryterar vartannat företag via kontakter. Därför är ett professionellt nätverk viktigt för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Genom Yrkesdörren får du som är ny i Sverige möjlighet att träffa någon samma bransch som dig. Tanken med mötet är inte att det ska leda till jobb utan mötet ska ses en möjlighet att få tips och råd på hur du kan ta dig in på arbetsmarknaden.

Följande gäller för att få anmäla sig som Deltagare i Yrkesdörren:

• Du bor i Sverige
• Du har arbetslivserfarenhet eller avslutade studier inom en bransch.
• Du ska helst kunna kan ha samtal på svenska men det går också bra att ha möten på engelska förutsatt att det finns Dörröppnare med den språkkompetensen.

Målet är att matcha dig med någon som talar samma språk, bor eller jobbar i samma stad och som har samma bransch eller utbildningserfarenhet som du.

Ibland kan du få träffa någon med en annan eller liknande profil. Matchningen har gjorts för att vi tror att ert möte kan vara givande trots ni inte delar bransch. Om du efter mötet känner att matchningen inte var lyckad är du välkommen att höra av dig till oss så gör vi vårt bästa att hitta dig en ny matchning.

När vi har hittat en matchning skickar vi ut ett mejl ut till er båda där vi kopplar ihop er. Vi ger även ett förslag på ett datum när mötet kan äga rum men det är helt upp till er när, var och hur ni träffas. Ni kan träffas både fysiskt och digitalt. Vid fysiska möten rekommenderar vi att i träffas på Dörröppnarens arbetsplats eller på en allmän plats, till exempel ett café.”

Under mötet pratar ni om ämnen relaterade till er gemensamma bransch och arbetsmarknad i allmänhet. Det kan till exempel vara förslag på kompetensutveckling, tips på hur man utformar ett CV eller personligt brev samt vilka sociala koder som kan vara bra att känna till. Ni får gärna ta hjälp av vår samtalsguide (english version)

Inför mötet rekommenderar vi att ni mejlar varandra och berättar kort om vilka ni är och varför ni gått med i Yrkesdörren. Skicka gärna en länk till er LinkedIn-profil så att ni får lite bättre koll på varandra.

Det är upp till dig och din matchning att välja. Ni kan träffas både fysiskt och digitalt. Vid fysiska möten är det viktigt att välja en plats som känns bekväm för er båda, till exempel på Dörröppnarens arbetsplats eller en allmän plats såsom ett café.

Du matchas med en Deltagare eller Dörröppnare för ett möte på en timme. Efteråt är det upp till er om ni vill fortsätta ses, om du vill ta ett nytt möte med en ny person eller om du vill avvakta med ett nytt möte till framtiden.

Som Dörröppnare har du möjlighet att ta hur många möten du vill. Som Deltagare prioriterar vi dig som inte har haft ett möte. Detta eftersom vi har många Deltagare i systemet och vi vill kunna ge möjligheten för så många som möjligt att träffa en Dörröppnare.

Efter du har registrerat dig matchas du med en Deltagare för ett möte på en timme. Efteråt är det upp till dig om du vill fortsätta träffa samma person, om du vill ta ett möte med en ny person eller om du vill avvakta med ett nytt möte till framtiden.

Ja! Om du varit registrerad hos Yrkesdörren tidigare men nu ligger som vilande kan du återaktivera din profil genom att fylla i din e-post här.

Vänligen notera att du som Dörröppnare har du möjlighet att ta hur många möten du vill. Som Deltagare prioriterar vi dig som inte har haft ett möte. Detta eftersom vi har många Deltagare i systemet och vi vill kunna ge möjligheten för så många som möjligt att träffa en Dörröppnare.