Vår vision

Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är ibland onödigt svår. På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Det skapar en klyfta mellan etablerade och utrikes födda svenskar. 

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga den klyftan och snabba på utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats.

Yrkesdörren är för dig som konkret vill engagera dig för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Integration är relationer och relationer byggs i möten – utan dig blir det inget möte, därför är du viktig.

 

Yrkesdörrens historia

Axfoundations uppdrag och mål
Antonia Ax:on Johnson startade Axfoundation 1993. Under många år arbetade Axfoundation fokuserat med miljöfrågor men 2013 började stiftelsen även arbeta med social hållbarhet och integration. Detta eftersom det är en viktig samhällsutmaning som ligger i linje med de högt uppsatta mångfaldsmål som bolagen inom Axel Johnson koncernen har.

Djupdykning i integrationsvärlden
2013 tilldelades Axfoundation uppgiften att utreda vilket glapp stiftelsen skulle kunna fylla bland andra svenska integrationsinitiativ. Experter och forskare inom integration rådfrågades och omvärldsbevakning gjordes för att ta reda på vad som redan görs inom detta område inom landet och runt om i världen samt vilka metoder och modeller som fungerat bäst. 

Yrkesdörren skapas
En stor utmaning som lyftes för den svenska arbetsmarknaden var att vartannat företag rekryterar via kontakter. Efter att ha tittat närmare på det kanadensiska integrationsprogrammet Connector program sökte ÖppnaDörren efter en liknande verksamhet i Sverige utan att finna någon. Därför skapades Yrkesdörren med visionen att förenkla för allmänheten att öppna dörren till arbetsmarknaden för utrikes födda genom lustfyllda möten.  

En del av ÖppnaDörren
Idag är Yrkesdörren en del av ÖppnaDörren, en paraplyorganisation för integrationsinitiativ som skapar möten mellan etablerade och utrikes födda svenskar. ÖppnaDörren startades av Axfoundation 2015 och drivs idag av Axel Johnson. Hösten 2020 blev Yrkesdörren en del av Axelerate, Axel Johnsons satsning på inkludering och mångfald. 

Yrkesdörren i media

• Beredskapslyftet: Yrkesdörren går med som samarbetspartner tillsammans med Academic Work, Novare, Amrop och Irisgruppen, för att påskynda ukrainares etablering på den svenska arbetsmarknaden.  

I Arkitekten intervjuas arkitekterna Nada Madhoon och Kalle Berggren som har blivit sammankopplade via Yrkesdörren. 

• I Akavia Aspekt berättar Eliza Kücükaslan, verksamhetschef på Axelerate som driver Yrkesdörren, om verksamheten samt intervjuas Dörröppnaren Sara och Deltagaren Gunjan om deras mötesupplevelse.  

I P4 Malmö där Amad berättar om hur nätverk är viktigare än språket för att få jobb.

I P4 Stockholm om Yrkesdörrens nätverksträffar på Järvaveckan 2019.

I Dagens Nyheter där Yrkesdörren nämns och syns i bild i samband med ÖppnaDörrens aktiviteter på Järvaveckan.

I The Local där vår Programdirektör Amelie Silfversolpe pratar om vikten av att lära sig svenska för att komma in på arbetsmarknaden.

I Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd om vikten av nätverkande och hur man nätverkar på bästa sätt.

I Di Weekend där Caroline Berg bland annat säger att integration och mångfald är vår tids största fråga.

I SVT Nyheter om ideella organisationer för nysvenskar i Örebro.

I Akademikern om Yrkesdörrens samarbete med Akademikerförbundet SSR och personer som deltagit genom förbundet.

I Framtidens Karriär – Socionom lyfter man fram Samina som fick socionomjobb efter två år i Sverige efter ett möte genom Yrkesdörren.

UN Foundation besökte Stockholm och träffade Axfoundation och ÖppnaDörren för erfarenhetsutbyte (ENG.)

Aktuell Hållbarhet, om Yrkesdörren och hur företag kan tillvarata kompetensen bland utlandsfödda.

The Local, Sveriges största engelsktalande tidning följde Yrkesdörren deltagren Mohsen i Almedalen 2016.

Södertälje Länstidning om Yrkesdörren som matchar nya och etablerade svenskar som vill bredda sina nätverk.

Dagens Industri med Antonia Ax:son Johnson inför lanseringen av ÖppnaDörren.

Tidningen Amelia nr. 10, om Yrkesdörren i ”Karriärknuffen”.

Dagens Industri om Yrkesdörrens succé 6 månader efter lansering.

Lanseringen av Yrkesdörren i Expressen med Antonia Ax:son Johnson

Kontakta oss

Hanna Söderlund
Kommunikation & Partneransvarig
hanna.soderlund@yrkesdorren.se

Claire Almer
Produktägare & Matchningsansvarig
claire.almer@yrkesdorren.se

Ilhan Strömgren
Lead Developer
ilhan.stromgren@yrkesdorren.se

Har du frågor gällande din matchning eller profil eller har du några andra frågor? Besök då gärna vanliga frågor och svar. Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du kontakta oss via mejl (kontakt@yrkesdorren.se).