Om oss

Breddade nätverk gynnar alla

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas med hjälp av kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk och nya svenskar som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland. Genom Yrkesdörren kan du som är ny i Sverige registrera dig för att träffa någon som är etablerad i Sverige för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter.

Yrkesdörren finns till dels för att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också för att få etablerade svenskar att bli bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen. Följ gärna #veckansyrkesdörr blogg och i sociala medier, här lyfter vi fram deltagare och Yrkesdörrens möten.

Yrkesdörren är en del av det nationella initiativet ÖppnaDörren som underlättar för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. ÖppnaDörren vill bidra till att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle.

Om matchningsverktyget Yrkesdörren:

Yrkesdörrens system är skapat tillsammans med den digitala designbyrån Ocean Observations som har varit en fantastisk strategisk partner i detta projekt. Genom testmöten och undersökande metoder har de tillsammans med oss tagit reda på målgruppernas behov, motiv och beteenden och skapat prototyper som i omgångar testats på användare. Testresultaten har sedan legat till grund för den slutliga lösningen.

Om Initiativtagarna till Yrkesdörren:

Yrkesdörren är ett av fyra projekt inom ÖppnaDörren som syftar till att hjälpa etablerade och nya svenskar att mötas. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. Målet är att vara en katalysator som utmanar, väcker debatt, inspirerar, sprider kunskap och driver processer inom sociala och miljörelaterade frågor.

Medfinansiering:

Sedan maj 2017 medfinansieras delar av ÖppnaDörrens arbete av Europeiska socialfonden, ESF. Fram till våren 2020 ligger fokus på att skapa möten på individnivå mellan nyanlända och etablerade svenskar i tio utvalda kommuner i Sverige. Målet för delprojektet med ESF är att 3 300 möten skall äga rum under projekttiden genom bland annat lokal samverkan med kommuner, arbetsförmedling, intresseorganisationer och arbetsgivare. ÖppnaDörrens övergripande mål är att matcha ihop 25 000 personer per år över hela Sverige.


Yrkesdörren i media.

Kontakta oss

  • Behöver du ringa oss så nås vi alla lättast genom växeln: 08-701 61 00
  • Vi finns även på Facebook, LinkedIn & Instagram.