Informationshubb

Välkommen till Yrkesdörrens Informationshubb. Vi på Yrkesdörren verkar för en inkluderande arbetsmarknad genom att matcha utrikes födda med etablerade svenskar inom samma bransch för en timmes möte.

Informationshubben är till för utrikes födda och/eller nyanlända som försöker navigera sig i det svenska samhället samt för etablerade svenskar som vill engagera sig i integrationsfrågor. Här nedan samlar vi myndigheter och organisationer som jobbar med integration på olika sätt.

Listan ska inte ses som uttömmande. Om du hittar felaktigheter, vill uppdatera information eller känner till en organisation som inte finns representerad, mejla gärna då till kontakt@yrkesdorren.se.

Du hittar följande kategorier nedan:
För dig som är ny i Sverige
Arbetsmarknad (För etablerade och utrikes födda svenskar)
Språk (För etablerade och utrikes födda svenskar)
Socialt (För etablerade och utrikes födda svenskar)
För etablerade svenskar (för dig som vill engagera dig)
Övrigt (För utrikes födda svenskar)

För dig som är ny i Sverige

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

Information om dina rättigheter, skyldigheter, lön och förmåner på den svenska arbetsmarknaden.

Besök hemsida

Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Besök hemsida

Tips och och råd på hur du som utrikes född tar dig in på arbetsmarknaden.

Besök hemsida

Har du nyligen kommit till Sverige? Röda Korset ger dig information om vad det är som gäller för dig som är ny i Sverige, vad du kan få för stöd och vart du kan vända dig.

Besök hemsida

Oavsett om du letar efter ditt första jobb eller försöker utveckla din karriär i Sverige kan du ta del av våra kostnadsfria program som hjälper dig att komma vidare.

Besök hemsida

Swedish for Professionals hjälper dig att lära dig svenska på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt. Vi tror att om du lär dig det lokala språket kan du uppleva den svenska kulturen fullt ut och maximera din prestation på jobbet.

Besök hemsida

En webbplats som samlar relevanta organisationer för personer som är nya i Sverige.

Besök hemsida

Welcome house är en webbplats för dig som är ny i Sverige och bor i Stockholm. Här kan du hitta relevant information om vad du kan göra när du flyttar till ett nytt land och en ny stad.

Besök hemsida

RådRum är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig att hitta rätt myndighet, fylla i formulär, nå rätt person osv. Tjänsten finns på många olika språk.

Besök hemsida

Arbetsmarknad (För etablerade och utrikes födda svenskar)

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill påskynda utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk.

Besök hemsida

Mitt Livs Chans är Sveriges största mentorprogram för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning som saknar jobb inom sitt kompetensområde. Genom mentorskap och utökade kontaktnät arbetar vi för att öka förutsättningarna till att hitta ett kvalificerat jobb.

Besök hemsida

Ingenjörer utan gränser arbetar med att underlätta integration av nyanlända ingenjörer och forskare genom mentorskap och diverse aktiviteter.

Besök hemsida

Jobbentrén skapar lyckade och långsiktiga anställningar tillsammans med nyanlända och arbetsgivare.

Besök hemsida

Nyanlända akademiker som har en examen inom teknik, arkitektur, naturvetenskap, farmakologi eller handel/finans (kandidat, master eller högre examen).

Besök hemsida

Mentorprgram för personer som vill studera, praktisera eller jobba.

Besök hemsida

Just Arrived fokuserar på att validera och matcha nyanlända talanger med deras första eller andra jobb i Sverige.

Besök hemsida

Äntligen jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare.

Besök hemsida

Språk (För etablerade och utrikes födda svenskar)

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

Svenska med baby är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer.

Besök hemsida

Röda Korset erbjuder språkträning för dig som vill öva på att prata och skriva svenska. När vi träffas utgår vi från dina och de andra deltagarnas kunskaper i svenska och era intressen.

Besök hemsida

IM anordnar bl.a. språkfikor för att på ett enkelt och roligt sätt att uppnå ömsesidig integration.

Besök hemsida

Vill du bli bättre på att prata svenska? Har du svårt att hitta någon att prata med? På biblioteket finns möjligheten! Här hittar du en kalender på kommande aktiviteter runtom i Stockholm.

Besök hemsida

Vill du bli bättre på att prata svenska? Har du svårt att hitta någon att prata med? På biblioteket finns möjligheten! Här hittar du en kalender på kommande aktiviteter runtom i Göteborg.

Besök hemsida

ABF Malmö erbjuder studiecirklar i svenska både för dig som är asylsökande och om du har uppehållstillstånd. Man har också språkcaféer som är öppna för alla, oavsett om du söker asyl eller bara vill öva dig på det svenska språket.

Besök hemsida

Socialt (För etablerade och utrikes födda svenskar)

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

NKB länkar samman nya och etablerade svenskar för enkla och roliga möten i vardagen. Ni lär känna varandra, övar svenska och utbyter erfarenheter. Tillsammans verkar vi för ökad gemenskap i samhället.

Besök hemsida

Svenska med baby är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som skapar möten med syftet att bryta segregationen och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarnsfamiljer.

Besök hemsida

På Fritidsbanken lånar du sport- och friluftsutrustning gratis i 14 dagar.

Besök hemsida

Kvinnoträffen är en mötesplats för nyanlända och etablerade kvinnor och barn, där vi kan mötas, lära av varandra och ta plats.

Besök hemsida

Fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar i Göteborg

Besök hemsida

Kompis Sverige skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Besök hemsida

Hej främling! verkar för att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är värdefulla för både den enskilda och samhället i stort. Man har särskilt fokus på att skapa integration och inkludering genom kostnadsfria och hälsofrämjande aktiviteter som ofta innebär idrott, kultur och friluftsliv.

Besök hemsida

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Tamam motto är vänskap utan gränser och arbetar för ett samhälle där det inte spelar någon roll vad du heter, hur du ser ut, var du kommer ifrån eller var du bor för hur du blir bemött av andra människor och samhället. Tamam skapar sociala mötesplatser för unga och har allt från fotbollsgrupper till lägerhelger och läxhjälp. Med oss kan du testa på alla möjliga aktiviteter helt gratis, träffa nya människor och få vänner från hela världen!

Besök hemsida

För etablerade svenskar

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

Volontärbyrån samlar olika uppdrag som man kan engagera sig i på volontärbasis.

Besök hemsida

Listar organisationer som arbetar med integration och inkludering.

Besök hemsida

80% av Sveriges chefer anser att bristande språkkunskaper är det största hindret för att anställda utrikesfödda. 4 av 5 anser även att språket är en stor utmaning att ta sig an. Därför hjälper Lingio Sveriges arbetsgivare och kommuner att lösa språkutmaningen, så att arbetsgivarna kan anställa.

Besök hemsida

Organisation där du kan engagera dig för att ge stöd till asylsökande.

Besök hemsida

Organisation där du som vill erbjuda olika boendelösningar för asylsökande kan få hjälp.

Besök hemsida

För dig som vill erbjuda temporärt boende och stöd för flyktingar från Ukraina under den första tiden i Sverige

Besök hemsida

Övrigt

—DON’T REMOVE this as it is used to counter the widget’s auto-open of the first item

På sin hemsidan har 1177, Vårdguiden, samlat organisationer och föreningar verksamma inom olika områden av psykisk ohälsa. Dessa organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Besök hemsida

På denna sida finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristider.

Besök hemsida