Arrangera nätverksträff med Yrkesdörren

Vill ni arbeta mer praktiskt med social hållbarhet och tycker att mångfald inom rekrytering är viktigt?

Genom att arrangera en nätverksträff tillsammans med Yrkesdörren kan ni bidra till mångfald på arbetsmarknaden och aktivt visa era anställda vad ni har för värderingar. Yrkesdörren strävar efter att öka mångfald i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen och på så sätt ta vara på utrikesföddas kompetens.

72k

jobb hade kunnat skapats i småföretag varje år om rätt kompetens hittats

Varför Nätverksträffar?

Yrkesdörrens Nätverksträffar lanserades 2017 efter att vi blivit kontaktade av många företag och organisationer som ville ha vår hjälp att hitta ett forum där de kunde ta ut sin mångfaldstrategi i praktiken och samtidigt visa sina anställda sina värderingar och stärka sitt varumärke.

Nätverksträffar bidrar till affärsnytta genom att hjälpa företagen att visa sina värderingar i praktiken samtidigt som de kan bredda sina egna nätverk. Formatet bidrar också till att bredda medarbetarnas perspektiv och förståelse för nya kundgrupper samtidigt som det i förlängningen leder till att stärka företagens och organisationernas varumärken både internt och externt. Formatet består av två delar; först en individuell träff där en medarbetare hos er träffar en utrikes född under en timme och del två består av en gemensam avslutning för att utöka sitt nätverk ännu mer och bidra till en gemenskapskänsla för medarbetarna.

Hur går det till?

1.Tillsammans med er bestämmer vi en tidsplan för Nätverksträffen.

2. Ni får en anmälningslänk att skicka ut tillsammans med en inbjudan till era medarbetare, kunder, medlemmar, etc. De kommer i mötet agera som Dörröppnare. När era Dörröppnare är registrerat hos oss på Yrkesdörren kommer vi att matcha dem med en utrikes född person inom samma bransch, yrke och med liknande erfarenhet.

3. Dörröppnaren och Deltagaren genomför ett individuellt möte antingen digitalt eller på valfri plats under en timmes tid. Som stöd i mötet har de Yrkesdörrens samtalsguide som är lätt att följa.

4. En avslutande träff genomförs i företagets lokaler med fika, lunch eller mingel. Antingen bjuder ni in enbart Dörröppnare och genomför en intern avslutning med reflektion kring upplevelsen samt vad det kan bidra med till företaget, eller så bjuder ni in både Deltagare och Dörröppnare för att utöka nätverkandet ytterligare och skapa en gemenskapskänsla.

OBS: Som Dörröppnare åtar man sig inte att erbjuda de utrikes födda arbete eller praktik, utan endast tillstå med kunskap och insikter i branschen som kan föra den utrikes födde närmre en eventuell anställning i framtiden.

Är ni intresserad av att arrangera en Nätverksträff tillsammans med oss och vill veta mer
Kontakta anna.urombi@yrkesdorren.se