Förslag på mejl du kan skicka till din Deltagare!

Ämnesrad: Vi har matchats via Yrkesdörren! 

Mitt namn är [NAMN] och jag har blivit matchad med dig genom Yrkesdörren. 

Jag har erfarenhet inom [BRANSCH] och hoppas att jag kan ge dig relevanta tips och råd som hjälpa dig komma ett steg närmare den svenska arbetsmarknaden. Ser fram emot att få ta del av dina kunskaper och erfarenheter från vår gemensamma bransch.  

Jag träffas gärna för ett [DIGITALT/FYSISKT] möte, något av följande datum: [DATUM- & TIDFÖRSLAG]. 

Vänliga hälsningar, 

[NAMN]

Suggestion for an email you can send to your Participant!

Subject line: We have been matched via Yrkesdörren! 

Hi! 

My name is [NAME] and I’ve been matched with you through Yrkesdörren. 

I have experience in [INDUSTRY] and hope that I can give you relevant tips and advice that will help you take one step closer to the Swedish labour market. Looking forward to take part of your knowledge and experience from our shared industry.  

I would be happy to meet for a [DIGITAL/PHYSICAL] meeting, one of the following dates: [DATE & TIME SUGGESTIONS]. 

Best regards, 

[NAME]