Förslag på mejl du kan skicka till din Dörröppnare!

Ämnesrad: Vi har matchats via Yrkesdörren! 

Hej!

Mitt namn är [NAMN] och jag har blivit matchad med dig genom Yrkesdörren.

Jag har erfarenhet inom [BRANSCH] och ser fram emot ett möte med dig för tips och råd om den svenska arbetsmarknaden och dela med mig av mina egna erfarenheter av vår gemensamma branschen. 

Om den föreslagna mötestiden inte passar är jag tillgänglig [DATUM] för ett [DIGITALT/FYSISKT] möte.

Vänliga hälsningar,

[NAMN] 

 

Suggestion for an email you can send to your Door opener!

Subject line: We have been matched via Yrkesdörren! 

Hi!

My name is [NAME] and I have been matched with you through Yrkesdörren.

I have experience in [INDUSTRY] and look forward to meeting with you for tips and advice on the Swedish labour market and sharing my own experiences of our common industry. 

If the proposed meeting time is not convenient, I am available [DATE] for a [DIGITAL/PHYSICAL] meeting.

Best regards,

[NAME]