Förslag på mejl du kan skicka till din Dörröppnare!

Ämnesrad: Vi har matchats via Yrkesdörren! 

Hej! 

Mitt namn är [NAMN] och jag har blivit matchad med dig genom Yrkesdörren. 

Jag har erfarenhet inom [BRANSCH] och ser fram emot ett möte med dig för tips och råd om den svenska arbetsmarknaden.  

Jag träffas gärna för ett [DIGITALT/FYSISKT] möte, något av följande datum: [DATUM- & TIDFÖRSLAG]. 

Vänliga hälsningar, 

[NAMN]

 

Suggestion for an email you can send to your Door opener!

Subject line: We have been matched via Yrkesdörren! 

Hi! 

My name is [NAME] and I have been matched with you through Yrkesdörren. 

I have experience in [INDUSTRY] and look forward to meeting with you for tips and advice on the Swedish labour market. 

I would be happy to meet for a [DIGITAL/PHYSICAL] meeting, one of the following dates: [DATE & TIME SUGGESTIONS]. 

Best regards, 

[NAME]