Information om personuppgiftsbehandling

1. Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här är Axel Johnson AB (benämns nedan som ”vi”/”oss”/”Yrkesdörren”) Villagatan 6, 100 41 Stockholm. För att komma i kontakt med oss i personuppgiftsrelaterade ärenden mejlar du till kontakt@yrkesdorren.se.

2. Personuppgiftsbehandling inom Yrkesdörren och Axel Johnsson AB

Yrkesdörren är en del av bolaget Axel Johnson AB som i sin tur är en del av Axel Johnson-koncernen. Du kan känna dig trygg med att det endast är medarbetare inom Yrkesdörren som tar del av de personuppgifter som samlas in från dig via yrkesdorren.se. Personuppgifter som behandlas om dig inom ramen för Yrkesdörren delges inte till andra medarbetare inom Axel Johnson AB och inte heller till andra bolag i Axel Johnson-koncernen.

3. Information för dig som är Deltagare

3.1 För vilka ändamål och med vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifter som du som är ”Deltagare”, dvs född utomlands och vill träffa personer i din bransch och lära dig mer om dina möjligheter här i Sverige, uppger för och skickar in till oss via yrkesdorren.se samt i samband med din relation med oss behandlar vi för följande ändamål och med följande rättslig grund:

Personuppgift
Ändamål

Rättslig grund för behandlingen

Lagringstid

namn (för- och efternamn)

Vi registrerar ditt namn i anknytning till din profil som Deltagare hos oss i syfte att kunna administrera din relation med oss, tilltala dig vid namn i samband med vår kommunikation med dig samt meddela Dörröppnare som vi matchar dig med vad du heter.

Yrkesdörrens berättigade intressen av en god administration av våra deltagarprofiler och verksamhet samt ett trevligt och personligt bemötande gentemot dig som Deltagare.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

mejladress och telefonnummer

Vi behöver din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera med dig och berätta att vi hittat en person (Dörröppnare) som du kan träffa, ge dig lite generell information om mötet och om personen du ska träffa samt kontakta dig efter mötet så att du kan berätta hur det gick. Vi delar din e-post adress samt mobilnummer med din matchade Dörröppnare så att ni enkelt kan komma i kontakt med varandra. Vi använder även din e-postadress för ändamålet att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från detta utskick genom länken för avregistrering i nyhetsbrevet. För ändamålet att följa upp din upplevelse av Yrkesdörren delar vi din e-postadress till SurveyMonkey. Med hjälp av din feedback kan vi utveckla och förbättra Yrkesdörrens verksamhet. Det är helt frivilligt för dig att delta. Om du inte vill delta kan du bortse från vår förfrågan via SurveyMonkey.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna kommunicera med dig som registrerar dig som Deltagare via vår webbplats, administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att komma i kontakt med en Dörröppnare samt följa upp din upplevelse av vår tjänst. Yrkesdörrens berättigade intressen av att skicka vårt Nyhetsbrev till registrerade Deltagare som inte avregistrerat sig från sådana utskick. Yrkesdörrens berättigade intressen av att, med hjälp av SurveyMonkeys tjänst följa upp din upplevelse av oss och med hjälp av dina svar kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats. Senast 12 månader efter din profil har arkiverats eller till dess du avregistrerar dig från våra nyhetsutskick. Behandlingen sker endast efter varje möte med Dörröppnare som du genomför via oss.

kön

Syftet med att vi samlar in uppgift om kön är för att vi på aggregerad nivå ska kunna följa upp hur stor andel av våra användare som tillhör respektive kön. Med hjälp av sådana insikter kan vi säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov. Vårt syfte med att samla in denna uppgift är även att vid behov kunna tillgodose önskemål från Deltagare eller Dörröppnare att endast träffa person av samma kön.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

bostadsort, språk, bransch- och yrkeserfarenhet på kategorinivå

Uppgifterna samlas in och behandlas för ändamålet att matcha dig med en lämplig Dörröppnare i samma bostadsort, som talar samma språk som dig och har den yrkes- och branscherfarenhet som du söker.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att matcha dig med en lämplig Dörröppnare.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

4. Information för dig som är Dörröppnare

4.1 För vilka ändamål och med vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifter som du som är ”Dörröppnare”, dvs etablerad i Sverige och vill hjälpa utrikesfödda genom att dela med mig av kunskap och kontakter i din bransch, uppger för och skickar in till oss via yrkesdorren.se samt i samband med din relation med oss behandlar vi för följande ändamål och med följande rättslig grund:

Personuppgift

Ändamål

Rättslig grund för behandlingen

Lagringstid

namn (för- och efternamn)

Vi registrerar ditt namn i anknytning till din profil som Deltagare hos oss i syfte att kunna administrera din relation med oss, tilltala dig vid namn i samband med vår kommunikation med dig samt meddela Dörröppnare som vi matchar dig med vad du heter.

Yrkesdörrens berättigade intressen av en god administration av våra deltagarprofiler och verksamhet samt ett trevligt och personligt bemötande gentemot dig som Deltagare.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

mejladress och telefonnummer

Vi behöver din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera med dig och berätta att vi hittat en person (Dörröppnare) som du kan träffa, ge dig lite generell information om mötet och om personen du ska träffa samt kontakta dig efter mötet så att du kan berätta hur det gick. Vi delar din e-post adress samt mobilnummer med din matchade Dörröppnare så att ni enkelt kan komma i kontakt med varandra. Vi använder även din e-postadress för ändamålet att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från detta utskick genom länken för avregistrering i nyhetsbrevet. För ändamålet att följa upp din upplevelse av Yrkesdörren delar vi din e-postadress till SurveyMonkey. Med hjälp av din feedback kan vi utveckla och förbättra Yrkesdörrens verksamhet. Det är helt frivilligt för dig att delta. Om du inte vill delta kan du bortse från vår förfrågan via SurveyMonkey.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna kommunicera med dig som registrerar dig som Deltagare via vår webbplats, administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att komma i kontakt med en Dörröppnare samt följa upp din upplevelse av vår tjänst. Yrkesdörrens berättigade intressen av att skicka vårt Nyhetsbrev till registrerade Deltagare som inte avregistrerat sig från sådana utskick. Yrkesdörrens berättigade intressen av att, med hjälp av SurveyMonkeys tjänst följa upp din upplevelse av oss och med hjälp av dina svar kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats. Senast 12 månader efter din profil har arkiverats eller till dess du avregistrerar dig från våra nyhetsutskick. Behandlingen sker endast efter varje möte med Dörröppnare som du genomför via oss.

kön

Syftet med att vi samlar in uppgift om kön är för att vi på aggregerad nivå ska kunna följa upp hur stor andel av våra användare som tillhör respektive kön. Med hjälp av sådana insikter kan vi säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov. Vårt syfte med att samla in denna uppgift är även att vid behov kunna tillgodose önskemål från Deltagare eller Dörröppnare att endast träffa person av samma kön.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

bostadsort, språk, bransch- och yrkeserfarenhet på kategorinivå

Uppgifterna samlas in och behandlas för ändamålet att matcha dig med en lämplig Dörröppnare i samma bostadsort, som talar samma språk som dig och har den yrkes- och branscherfarenhet som du söker.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att matcha dig med en lämplig Dörröppnare.

Senast 12 månader efter din profil har arkiverats.

5. Information för dig som är Besökare av vår webb (cookies)

På yrkesdorren.se används cookies som samlar in information om de personer som besöker webbplatsen ”Besökare”. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Vi använder endast så kallade nödvändiga cookies. Dessa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda vissa funktioner.

6. Vilka ges tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden och andra mottagare av uppgifter

Yrkesdörrens leverantörer och andra aktörer som Yrkesdörren samarbetar med kan komma att ta del av dina personuppgifter. Sådana aktörer kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Yrkesdörren, dvs bolag som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss enligt Yrkesdörrens instruktioner (t.ex. tillhandahållare av IT- och kommunikationstjänster), eller självständigt personuppgiftsansvariga som ansvarar självständigt för sin behandling av dina personuppgifter (t.ex. en advokat- eller revisionsbyrå som Yrkesdörren anlitar och som i samband med utförandet av sitt uppdrag får tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem enligt sina rutiner för ärendehantering och de dokumentationskrav som gäller för verksamheten). Yrkesdörren ansvarar för att all sådan eventuell delning av dina personuppgifter till tredje part för behandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Yrkesdörren kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Åtkomstbegränsning

Yrkesdörren vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs ovan har tillgång till dina personuppgifter. Som vi beskriver ovan delar vi inte dina personuppgifter med andra bolag inom samma koncern som Axel Johnson AB och även åtkomsten mellan Yrkesdörren och övriga delar av Axel Johnson AB är begränsad.

7. Tredjelandsöverföring och tredjepartstjänster

Tredjelandsöverföring

Yrkesdörren strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall behöver dock Yrkesdörren överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) eftersom Yrkesdörren använder sig av leverantörer och i vissa fall underleverantör som behandlar data på servrar utanför EU/EES. Sådan tredjelandsöverföring sker endast under förutsättning att det är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen och Yrkesdörren ansvarar i en sådan situation för att dina personuppgifter hanteras säkert, med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Tredjepartstjänster

Facebook/Instagram och Linkedin  
Vi använder dessa tjänster för att spåra användarnas beteende efter att de har hänvisats till vår hemsida via en annons. Detta gör det möjligt för oss att mäta annonsernas effektivitet i ändamålet att förbättra vår kommunikation och tjänst. Användardata som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, dvs. vi ser inte enskilda användares personuppgifter.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att analysera och utvärdera användarnas användning av hemsidan i syfte att förbättra vår tjänst. All insamlad användardata är anonym. 

Logrocket
LogRocket samlar in information som gör det möjligt för oss att diagnostisera och lösa buggar eller användarproblem med vår hemsida och webbapplikation.

8. Vilka rättigheter har du och hur kontaktar du oss?

För att komma i kontakt med Yrkesdörren i personuppgiftsrelaterade ärenden mejlar du till
kontakt@yrkesdorren.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss enligt ovan om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Rätt att begära rättelse av din information

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter namn, kontaktuppgifter eller upptäcker att uppgifter vi har registrerat om dig är felaktiga är det viktigt att du hör av dig till oss och begär att vi rättar dem.

Rätt att bli (glömd) borttagen från våra system

Du har i vissa fall rätt att begära att vi helt raderar dina personuppgifter från våra system. Detta gäller om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som de samlades in. Om du har en registrerad profil hos oss eller om vi har skyldighet att spara vissa uppgifter enligt lag kan vi dock inte omedelbart radera de uppgifter som du begär att vi raderar. Detta eftersom vi då behöver spara uppgifterna så länge din profil är aktiv och så länge vi har en skyldighet att behandla uppgifterna enligt EU-förordning nr 1303/2013 och förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften. För att radera din profil och tillhörande personuppgifter, kontakta oss på kontakt@yrkesdorren.se.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan exempelvis gälla om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.

Rätt att begära så kallad dataportabilitet:

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen:

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Vänligen specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag:

Vänligen ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi att motivera varför för dig.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Informationen uppdaterades senast 27 september 2022