Information om personuppgiftsbehandling

1. Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här är Axel Johnson AB (benämns nedan som ”vi”/”oss”/”Yrkesdörren”) Villagatan 6, 100 41 Stockholm. För att komma i kontakt med oss i personuppgiftsrelaterade ärenden mejlar du till kontakt@yrkesdorren.se.

2. Personuppgiftsbehandling inom Yrkesdörren och Axel Johnsson AB

Yrkesdörren är en del av bolaget Axel Johnson AB som i sin tur är en del av Axel Johnson-koncernen. Du kan känna dig trygg med att det endast är medarbetare inom Yrkesdörren som tar del av de personuppgifter som samlas in från dig via yrkesdorren.se. Personuppgifter som behandlas om dig inom ramen för Yrkesdörren delges inte till andra medarbetare inom Axel Johnson AB och inte heller till andra bolag i Axel Johnson-koncernen.

3. Information för dig som Skapat en användarprofil

För vilka ändamål och med vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Personuppgift
Ändamål

Rättslig grund för behandlingen

Lagringstid

namn (för- och efternamn)

Vi registrerar ditt namn i anknytning till din profil i syfte att kunna administrera din relation med oss, tilltala dig vid namn i samband med vår kommunikation med dig samt meddela den person du matchas med vad du heter.

Yrkesdörrens berättigade intressen av en god administration av våra användarprofiler och verksamhet samt ett trevligt och personligt bemötande gentemot dig.

Senast 12 månader efter att din profil har tagits bort från Yrkesdörren och du har avregistrerat dig från våra nyhetsutskick.

mejladress och telefonnummer

Vi behöver din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera med dig och berätta att vi hittat en person som du kan träffa, ge dig generell information om mötet och om personen du ska träffa samt kontakta dig efter mötet så att du kan berätta hur det gick. Vi delar din e-post adress samt mobilnummer med din mötespartner så att ni enkelt kan komma i kontakt med varandra. Vi använder även din e-postadress för ändamålet att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från detta utskick genom länken för avregistrering i nyhetsbrevet. För ändamålet att följa upp din upplevelse av Yrkesdörren delar vi din e-postadress till SurveyMonkey. Med hjälp av din feedback kan vi utveckla och förbättra Yrkesdörrens verksamhet. Det är helt frivilligt för dig att delta. Om du inte vill delta kan du bortse från vår förfrågan via SurveyMonkey.

 

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna kommunicera med dig som registrerar dig som användare via vår webbplats, administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att komma i kontakt med en mötespart samt följa upp din upplevelse av vår tjänst. Yrkesdörrens berättigade intressen av att skicka vårt Nyhetsbrev till registrerade användare som inte avregistrerat sig från sådana utskick. Yrkesdörrens berättigade intressen av att, med hjälp av SurveyMonkeys tjänst följa upp din upplevelse av oss och med hjälp av dina svar kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Senast 12 månader efter att din profil har tagits bort från Yrkesdörren och du har avregistrerat dig från våra nyhetsutskick.

kön

Syftet med att vi samlar in uppgift om kön är för att vi på aggregerad nivå ska kunna följa upp hur stor andel av våra användare som tillhör respektive kön. Med hjälp av sådana insikter kan vi säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov. Vårt syfte med att samla in denna uppgift är även att vid behov kunna tillgodose önskemål från Deltagare eller Dörröppnare att endast träffa person av samma kön.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna säkerställa att våra tjänster upplevs tillgängliga för alla, har en jämn könsfördelning och genomföra riktade insatser mot eventuell underrepresenterad grupp vid behov.

Senast 12 månader efter att din profil har tagits bort från Yrkesdörren och du har avregistrerat dig från våra nyhetsutskick.

bostadsort, språk, bransch- och yrkeserfarenhet på kategorinivå

Uppgifterna samlas in och behandlas för ändamålet att matcha dig med en lämplig mötespart i samma bostadsort, som talar samma språk som dig och har den yrkes- och branscherfarenhet som du söker.

Yrkesdörrens berättigade intressen av att kunna administrera och tillmötesgå ditt önskemål om att matcha dig med en lämplig mötespart.

Senast 12 månader efter att din profil har tagits bort från Yrkesdörren och du har avregistrerat dig från våra nyhetsutskick.