YD-SEF

Elektrikerförbundet <3 Yrkesdörren

Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är ibland onödigt svår. På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Det skapar en klyfta mellan etablerade och utrikes födda svenskar.

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga den klyftan och snabba på utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden.

Vi i fackförbundet Elektrikerna är glada över vårt samarbete med Yrkesdörren. Vi är övertygade om att nyckeln till en framgångsrik integration går genom ett jobb. Att öppna dörrar till arbetslivet, att få ett jobb och arbetskamrater och ingå i en gemenskap är viktigt för alla människor. 

Allt som krävs är en timme av din tid för ett öppenhjärtigt samtal om er gemensamma bransch. Yrkesdörrens huvudsakliga syfte är att bredda de professionella nätverken för utrikesfödda för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden. Du bidrar till detta bara genom att dela med dig av dina personliga kunskaper och erfarenheter. Det kan till exempel handla om att beskriva din väg in i branschen, dela med dig av tips på relevanta vidareutbildningar eller ta en titt på Deltagarens CV och personliga brev. Du förväntas inte kunna erbjuda din matchning ett jobb eller ta fler möten med Deltagaren om du inte själv kan eller vill det.

Ge fler chansen att hitta till vårt yrke och känna den yrkesstolthet som vi alla känner. En timme av din tid kan vara någon annans första steg in på den svenska arbetsmarknaden.

How does it work? 

1. Registrera dig och matchas
Once you have registered, you will be matched with someone in the same industry as you. We do our best to find someone who matches your profile.

2. Träffas i 1 timme
Vi ger ett förslag på när ni kan träffas, men ni bestämmer själva när, var och hur ni ses. Under mötet kan ni ta stöd av vår samtalsguide eller fritt samtala om er gemensamma bransch, kompetensutveckling, hur man utformar ett CV och liknande.

3. Efteråt 
If you feel that there is more to talk about, you can of course continue to keep in touch afterwards - if not, you can be happy to have met a new person for a mutual exchange of knowledge and experience.