Varför Yrkesdörren

Visste du att vartannat företag rekryterar via kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet, och som ny i landet innebär det ännu ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet inom samma bransch, med syftet att bredda nätverk och skynda på utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Man träffas en timme, en gång, för att prata om sin gemensamma bransch, exempelvis sociala koder och hur man kan förbättra sitt CV. En timme kan göra en otrolig skillnad i någons liv.

Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Vill du få nyheter, uppdateringar och härliga historier från Yrkesdörren? Prenumera på vårt nyhetsbrev!

1/4

utrikesfödda är överkvalificerade i förhållande till vad de arbetar med.

Källa: SCB 2019