Varför Yrkesdörren

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk och personer som är nya i Sverige som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland.

Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Yrkesdörren är en del av det nationella initiativet ÖppnaDörren som underlättar för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. ÖppnaDörren vill bidra till att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle.

1/4

utrikesfödda är överkvalificerade i förhållande till vad de arbetar med.

Källa: SCB 2015