Vanliga frågor

Yrkesdörren går ut på att matcha etablerade svenskar (dörröppnare) med nya svenskar (deltagare). Ett möte inom ramen för Yrkesdörren ska vara enkelt och lustfyllt. Det enda ni behöver göra är att träffas en timme med målet att utbyta erfarenheter och identifiera två nya kontakter som dörröppnaren kan förmedla till deltagaren. Vill ni träffas fler gånger eller under längre tid, är det fritt fram. Allt är baserat på frivillighet.

Som dörröppnare får du träffa någon med samma yrkesbakgrund som du själv har men där erfarenheten oftast är hämtad från ett annat land än Sverige. Många av våra dörröppnare upplever efter mötet att de fått ny relevant kunskap, breddade perspektiv, nya kontakter och de beskriver en känsla av att vara med och bidra till ökad mångfald på arbetsplaner runt om i landet. Det primära syftet med Yrkesdörren är dock att bredda de professionella nätverken för nya svenskar och på så sätt skynda på etableringen på arbetsmarknaden och tillgodogöra oss den kompetens som finns. Din huvudsakliga uppgift under mötet blir därför, förutom att beskriva arbetsmarknaden och sociala koder i Sverige, att om möjligt, dela med dig av ytterligare två kontakter från ditt nätverk som kan vara till nytta för den person du träffar. Du behöver inte själv ha uppfattningen om att du har ett stort etablerat professionellt nätverk, alla har något att dela med sig av som är till glädje för den man får möta!

Trots att 64% av alla svenska chefer säger sig vilja ha mångfald på sina arbetsplatserupplever bara 25% av medarbetarna att det är så. Det vill vi ändra på tillsammans med dig!

I Sverige förmedlas sju av tio jobb via kontakter. Därför är ett professionellt nätverk viktigt för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Genom Yrkesdörren får du som är ny i Sverige möjlighet att träffa någon i den bransch där du har kompetens. Ni ses en timme för att utbyta erfarenheter och den som är etablerad i Sverige delar, om möjligt, med sig av två kontakter ur sitt nätverk som du kan ha glädje av och på så sätt breddar du ditt nätverk på arbetsmarknaden. Tanken med det första mötet är inte att det ska leda till jobb, utan att du ska få nya kontakter som i sin tur leder till ytterligare kontakter. Genom att träffa fler och fler dörröppnare hoppas vi att du till slut kommer i kontakt med personer som har behov av den erfarenhet och kompetens som just du har. Yrkesdörren finns även till för dig som redan har ett jobb men som behöver kontakter för att komma vidare i arbetslivet. Det kan till exempel handla om att hitta ett jobb som bättre motsvarar din kompetens.

Följande gäller för att få anmäla sig som deltagare i Yrkesdörren:

  • Du har utländsk bakgrund.
  • Du har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Du ska helst kunna kan ha samtal på svenska men det går också bra att ha möten på engelska förutsatt att det finns dörröppnare med den språkkompetensen.

Målet är att matcha dig med någon som talar samma språk, bor eller jobbar i närheten och som har samma bransch eller utbildningserfarenhet. När ni matchats får ni varandras kontaktuppgifter och ett förslag på tid för ett möte på en timme. Därefter är det upp till er att ta kontakt för att bestämma om tiden fungerar och var ni ska ses. Det går också att ha möten videosamtal.

Vissa deltagare är relativt nya i det svenska samhället medan andra kan ha bott här en längre tid. Deltagare i Yrkesdörren har igenonomsnitt varit bosatta i Sverige i 3 år.

Vi har provat olika modeller och kommit fram till att matchningen, vad det gäller exakt vilken brasnch man har erfarenhet inom, inte behöver vara perfekt för att det ska gå att öppna dörrar för varandra. Om ni träffas och upptäcker att det är svårt att hitta dörrar att öppna, hör av er så hjälper vi er att sätta upp ett nytt möte med en annan person.

Ni väljer själva var ni träffas men vi rekommenderar att ni möts antingen på dörröppnarens jobb eller på en allmän plats, till exempel ett café. Det är viktigt att båda känner sig bekväma med valet av mötesplats.

För att underlätta för er har vi tagit fram en samtalsguide med förslag på ämnen ni kan prata om när ni träffas. Saker ni kan ta upp är bland annat branschen i allmänhet, vilka yrkesroller eller karriärmöjligheter som kunde vara relevanta för deltagaren samt sociala koder som kan vara bra att känna till. Det viktigaste med mötet är att den som är etablerad i sverige om möjligt delar med sig av kontakter ur sitt nätverk som kan vara till nytta för den som i ny i sverige.

Ett viktigt mål med ert möte är att identifiera ytterligare två personer som deltagaren kan kontakta och kanske träffa i nästa steg. Det kan vara personer som har bra kunskap om branschen, någon som kan ha behov av deltagarens kompetens, eller någon som i sin tur har ett brett kontaktnät som de kan öppna dörren till. Självklart kan även deltagaren öppna dörrar för dörröppnaren. Efter mötet skickas stafettpinnen vidare och processen upprepas: deltagaren och de två nya dörröppnarna bestämmer tid och plats för ett möte som sker på samma sätt. Vartefter öppnas nya dörrar och allas nätverk växer.

Ibland kan det vara svårt att hitta relevanta kontakter att förmedla vidare till deltagaren. Då kan du alltid kontakta oss på Yrkesdörren så hjälper vi till att matcha deltagaren med en ny dörröppnare. Du man alltid känna dig lugn med att det möte du har haft ändå har varit av stor betydelse för att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Du är också att väkommen att träffa fler personer genom Yrkesdörren.

Som dörröppnare är tanken att du bara har ett möte med deltagaren, därefter öppnar du dörren vidare till andra kontakter. Ni får dock gärna ha kontakt och träffas även efter ert möte. Har du tid och möjlighet får du självklart gärna träffa fler deltagare inom ramen för Yrkesdörren.

Vill du öppna dörren till ditt hem, anmäl dig till middagsklubben Invitationsdepartementet som verkar för minnesvärda måltider och nya middagssällskap. Svensktalande personer bjuder hem människor som flyttat hit från andra länder eller vice versa. Inget konstigare än mat, språk och möten.

Den ideella verksamheten Kompisbyrån länkar samman människor med olika bakgrund men med samma intressen. Genom att matcha nya svenskar med utländsk bakgrund med etablerade svenskar initieras nya vänskapsrelationer.

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung från hela världen. I grupper bestående av föräldralediga arbetar man för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska.

För att återaktivera din profil skicka ett mail till kontakt@yrkesdorren.se

Du gör själv bedömningen om du är etablerad i Sverige (dörröppnare) eller ny i Sverige (deltagare). Är du etablerad i Sverige pratar du svenska relativt obehindrat, du känner dig etablerad i det svenska samhället och på arbetsmarknaden, och du har ett professionellt kontaktnät som skulle kunna vara till glädje för någon som inte är etablerad på arbetsmarknaden.

Ett Yrkesdörrenmöte sker en gång under en timme. Om ni vill fortsätta ses är det upp till er, allt bygger på frivillighet. Ett viktigt mål med ert möte är att identifiera ytterligare två personer som deltagaren kan kontakta och kanske träffa i nästa steg. Så att det professionella nätverket för den som är ny i Sverige breddas eftersom det är det som många gånger är helt avgörande för att komma närmre arbetsmarknaden. Efter mötet skickas, genom att du som dörröppnare delar med dig av ditt nätverk, stafettpinnen vidare och processen upprepas: deltagaren och de två nya dörröppnarna bestämmer tid och plats för ett möte som sker på samma sätt. Vartefter öppnas nya dörrar och allas nätverk växer. Men detta är inte det enda syftet med ett möte genom Yrkesdörren, det handlar också om att dela erfarenheter, kunskaper och få träna språket. Känner du som dörröppnare inte att du har kontakter i ditt nätverk som du kan eller vill dela med dig av eller som deltagaren kan kontakta gör det absolut inget. Deltagaren kan alltid anmäla sig för fler möten genom Yrkesdörren för att bredda sitt kontaktnät och du som dörröppnare kan också alltid anmäla dig för fler möten och kanske kan du i nästa match dela med dig av ditt nätverk.