Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar m.m.

Axfoundation äger och driver webbplatserna axfoundation.se, oppnadorren.se och yrkesdorren.se.

Axfoundation är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna.

Villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum.

Insamling och användande av personuppgifter

Axfoundation samlar in personuppgifter (namn, och telefonnummer, e-post och profilinformation) om dig som du lämnar i samband med din registrering.

Axfoundation använder informationen i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med våra verksamheter ÖppnaDörren och Yrkesdörren och ÖppnaDörrens partnerorganisationer.

Informationen används också för att kunna besvara frågor, driva och förbättra våra webbplatser, program och tjänster.

I våra tjänster ingår att visa dig personligt anpassat innehåll och personligt anpassade matchningar på våra webbplatser och på webbplatser som våra samarbetspartners har. Information om dig kan användas för att kontakta dig om uppdateringar, genomföra undersökningar eller lämna informations- och tjänsterelaterad kommunikation.

Uppgifter som du delar med dig av på publika delar av Axfoundations webbplatser har våra samarbetspartners tillgång till.

Axfoundation samlar också in information om hur du använder och interagerar med webbplatserna, din demografiska information och information om din dator och mobila enhet.

Axfoundation kan också hämta in information om dig från allmänt tillgängliga webbplatser för att din upplevelse ska anpassas och förbättras ytterligare.

Samtycke

När du registrerar dig på någon av våra webbplatser samtycker du till att Axfoundation behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges.

Överföring av personuppgifter till samarbetspartners och underleverantörer

Uppgifter om dig kan behandlas av underleverantör till Axfoundation och därmed lagras i tredje land, dvs land utanför EU/EES. Uppgifterna lagras i syfte att förbättra och utveckla vår tjänst och användarupplevelsen. Våra underleverantörer har inte rätt att använda information om dig i annat syfte. Vi kan överföra uppgifter om dig till samarbetspartners som hjälper oss att erbjuda dig våra tjänster. Våra samarbetspartners har inte rätt att använda uppgifter om dig i annat syfte.”

Säkerhet

Axfoundation strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att i största möjliga mån begränsa åtkomsten till vår databas till våra behöriga användare. Axfoundation kan inte garantera att obehöriga inte får tillgång till uppgifterna. Axfoundation ansvarar inte för hur användare lagrar eller överför uppgifterna till annan. Du bör inte ange känsliga uppgifter på Axfoundations webbplatser.

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om hur personuppgifter om dig behandlas av Axfoundation och vilka uppgifterna är. Du har även rätt att få uppgifter rättade.

En begäran ska göras skriftligen och undertecknas av dig. Den ska skickas med vanlig post till oss, det är alltså inte tillräckligt att skicka begäran via e-post. Du har rätt att en gång per år få besked utan kostnad.

Gallring av personuppgifter

När du tar bort dina personuppgifter sparar vi bara loggar och information om din aktivitet på Axfoundations webbplatser som inte kan identifiera dig personligen.

Cookies

Axfoundation använder s.k. cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare.

Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta oss på info@axfoundation.se. Du kan också skriva till oss: Axfoundation, Villagatan 6, Box 26008, 100 41 Stockholm.

Användarvillkor

Inledning

Dessa Villkor finns på Axfoundations webbplatser oppnadorren.se och yrkesdorren.se som nedan kallas för Webbplatserna. Villkoren gäller för allt innehåll, all användning och alla tjänster på Webbplatserna.

Villkoren är ett avtal mellan dig och Axfoundation. Varje gång du använder någon Tjänst eller går in på Webbplatserna godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, ska du inte använda Webbplatserna eller Tjänsterna.

Tjänster

Innehållet på Webbplatserna och de applikationer som nås via Facebook eller mobilt eller annat gränssnitt kallas för Tjänsterna. Du kan skapa egna profiler på Webbplatserna. Profilerna innehåller information om dig och kallas för Profiler. Profilerna används när Axfoundation matchar personer. Information om dig kan också samlas in från andra webbplatser. Sådan information kan kopplas till Profilerna. Det är Axfoundation med organisationsnummer 802400-0278 som står för Tjänsterna.

Användning av Webbplatserna och Innehåll

Innehållet på Webbplatserna, som design, text, illustrationer, bilder, videos, information, logotyper, knappsymboler, programvara och ljudfiler kallas för Innehållet. Det är skyddat av upphovsrätt och varumärkesskydd och enligt andra gällande lagar.

Du får bara använda Webbplatserna och Innehållet för ditt eget bruk. Du får ladda ner och skriva ut Innehållet på Webbplatserna bara för ditt eget bruk.

Innehållet tillhör Axfoundation.

All kod som Axfoundation har skapat för att visa Innehåll är också skyddade av upphovsrätt och du har inte rätt att kopiera eller adaptera sådan kod.

Du får inte sälja eller ändra Innehållet. Du får inte kopiera, visa, ge ut eller på annat sätt använda Innehållet offentligt eller i kommersiellt syfte.

Användning av Tjänsterna

Det är bara personer som vill bredda nätverk mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet och som värnar alla människors lika rätt som får registrera intresseanmälan och använda Webbplatserna oppnadorren.se och yrkesdorren.se.

Ansvarsbegränsning

Webbplatserna oppnadorren.se och yrkesdorren.se är till för att etablerade svenskar och personer som är nya i landet ska knyta kontakt med varandra.

Axfoundation ansvarar inte för det som läggs in i Profilerna. Axfoundation ansvarar inte heller för de kontakter som sker mellan dörröppnare (etablerad svensk) och deltagare (ny svensk).

Det finns risker med att kontakta okända människor. Du är själv ansvarig för de risker som du kan utsättas för.

Axfoundation kan inte garantera att alla personer som använder Webbplatserna är de personer som de säger att de är.

Det kan finnas fel i Innehållet. Axfoundation ansvarar inte för fel.

Du får gärna kontakta oss om du tycker att något är fel.

Användares skyldigheter

Du får inte: 1. visa, dela ut, spara eller förstöra material, 2. bryta mot säkerheten på Webbplatserna, 3. visa information som är missvisande eller kriminell, 4. ge ut kontakt med en matchad person till någon annan, 5. ge ut uppgifter om inloggning till någon annan, 6. lägga in information som är felaktig om dig, 7. trakassera någon, 8. kopiera material som är skyddat av upphovsrätt, 9. skicka in material som är stötande, vulgärt, obscent, hotande, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande, 10. marknadsföra produkt eller tjänst, 11. anställa någon under ej acceptabla förhållanden, 12. framhålla någon speciell politisk åsikt, 13. framhålla någon speciell religion, 14. kopiera, använda eller ändra programvara.

Du får inte heller vidta annan åtgärd som kan skada Axfoundation eller användare.

Axfoundation utreder angrepp mot Axfoundations säkerhetssystem och kan ta hjälp av polis och andra myndigheter.

Om någon annan använder dina uppgifter ska du meddela Axfoundation.

Registrering av profil m.m.

När du registrerar dig lämnar du information om bland annat din e-postadress. Detta kallas Din Information.

Din Profil ska beskriva dig som person. Du ansvarar själv för att alla uppgifter som du lämnar är korrekta.

Axfoundation kan erbjuda dig tjänster och produkter från någ av våra samarbetsorganisationer. För mer information om behandling av information om dig se Axfoundations integritetspolicy LÄNKA.

Du äger inte Din Information. När du går ur Axfoundations verksamheter raderas all information om dig.

Om du inte använder Tjänsterna eller går in på Webbplatserna på lång tid kan Axfoundation radera ditt konto och Din Information.

Användarinnehåll och bidrag

Du har ansvaret för all den information som du skickar in och visar. Data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och annat material inskickat, publicerat eller visat av dig på eller genom en Webbplats kallas för Användarinnehåll. Den person som Användarinnehåll kommer från ansvarar för det.

Axfoundation garanterar inte att Användarinnehåll är sant och korrekt. Det är på egen risk som du förlitar dig på material som har lagts in.

Ändring av Villkoren

Axfoundation kan när som helst ändra Villkoren. Ändringarna börjar gälla en vecka efter publicering på Webbplatserna.

Tvister m.m.

Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvister ska avgöras av svensk domstol.

Intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter

Du får inte använda Webbplatserna för att göra intrång i annans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Axfoundation kan avsluta konton och blockera åtkomst till Webbplatserna för användare som gör intrång i immateriella rättigheter.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna finns bara med för att underlätta för dig. Axfoundation är inte ansvarig för innehållet på andras webbplatser. Om du går in på länkade tredje parts webbplatser sker det på egen risk.

Mobila tjänster

Om du använder Webbplatserna genom en mobil enhet godkänner du att information om ditt användande av Webbplatserna genom den mobila enheten och din mobiloperatör kan kommuniceras till oss.

Användandet av Webbplatserna genom en mobil enhet kan leda till att information visas på och genom din mobila enhet. Du bekräftar att du är ansvarig för alla kostnader och nödvändiga medgivanden som behövs för att komma åt Webbplatserna genom din mobila tjänsteleverantör.

Avtalstid m.m.

Dessa Villkor gäller så länge som du är användare av någon av Webbplatserna. Axfoundation kan ta bort ditt Användarinnehåll från Webbplatserna om du bryter mot dessa Villkor. Din registrering kan avslutas av Axfoundation.