Om Yrkesdörren

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk och personer som är nya i Sverige som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland.

Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Yrkesdörren är en del av det nationella initiativet ÖppnaDörren som underlättar för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. ÖppnaDörren vill bidra till att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle.

Kontakta oss

Astrid Gyllenkrok Kristensen
Verksamhetsansvarig
astrid.gyllenkrok.kristensen@axfoundation.se

Elisabet Norrgård
Kommunikation & presskontakt
elisabet.norrgard@axfoundation.se

Claire Almer
Matchningar & kundtjänst
claire.almer@axfoundation.se

Patricia Perez
Matchningar & kundtjänst
patricia.perez@axfoundation.se

Filmon Tumizghi
Företagssamarbeten & nätverksträffar
filmon.tumizghi@axfoundation.se

Frågor om din match eller hur det funkar? Vill du ta bort din profil? Hör av dig till oss på:
kontakt@yrkesdorren.se
Behöver du ringa oss så nås vi genom växeln: 08-701 61 00

Vi finns även på Facebook, LinkedIn Instagram & Twitter.

Om initiativtagarna till Yrkesdörren

Yrkesdörren är ett av fyra projekt inom ÖppnaDörren som syftar till att hjälpa etablerade svenskar och utrikesfödda att mötas. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Medfinansiering

Sedan maj 2017 medfinansieras delar av ÖppnaDörrens arbete av Europeiska socialfonden, ESF. Fram till våren 2020 ligger fokus på att skapa möten på individnivå mellan nyanlända och etablerade svenskar i tio utvalda kommuner i Sverige.

Yrkesdörren i media