Om Yrkesdörren

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter?

De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet, och som ny i landet innebär det ännu ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet inom samma bransch, med syftet att bredda nätverk och skynda på utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Man träffas en timme, en gång, för att prata om sin gemensamma bransch, exempelvis sociala koder och hur man kan förbättra sitt CV. En timme kan göra en otrolig skillnad i någons liv.

Yrkesdörren finns dels för att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också för att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.

Kontakta oss

Astrid Gyllenkrok Kristensen
Verksamhetsansvarig
astrid.gyllenkrok.kristensen@axfoundation.se

Elisabet Norrgård
Kommunikation & presskontakt
elisabet.norrgard@axfoundation.se

Claire Almer
Matchningar & kundtjänst
claire.almer@axfoundation.se

Filmon Tumizghi
Företagssamarbeten & nätverksträffar
filmon.tumizghi@axfoundation.se

Frågor om din match eller hur det funkar?
Vill du ta bort din profil? Hör av dig till oss på:
kontakt@yrkesdorren.se
Behöver du ringa oss så nås vi genom växeln: 08-701 61 00

Vi finns även på Facebook, LinkedIn Instagram & Twitter.

Om initiativtagarna till Yrkesdörren

Yrkesdörren är ett av fyra projekt inom ÖppnaDörren som syftar till att hjälpa etablerade svenskar och utrikesfödda att mötas. ÖppnaDörren är ett initiativ av Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Medfinansiering

Sedan maj 2017 medfinansieras delar av ÖppnaDörrens arbete av Europeiska socialfonden, ESF. Fram till våren 2020 ligger fokus på att skapa möten på individnivå mellan nyanlända och etablerade svenskar i tio utvalda kommuner i Sverige.

Press

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Elisabet Norrgård
elisabet.norrgard@axfoundation.se

För bilder, logotyper och videos, vänligen besök vårt pressrum här.

Yrkesdörren i media