logo

Nätverkslunch i anslutning till konferensen "Framtidens integration"

Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46, 111 57 Stockholm

Välkommen till Yrkesdörrens nätverkslunch den 31 januari 2020!

Nätverkslunchen äger rum i samband med konferensen "Framtidens integration" som organiseras av ÖppnaDörren och Fores och hålls i Citykonferensens restaurang.

Under nätverkslunchen matchas du med en etablerad svensk med erfarenhet från samma bransch som dig för ett förutsättningslöst samtal om hur branschen fungerar i Sverige. Samtalet kan kretsa kring alltifrån sociala koder, hur en anställningsprocess går till, till feedback på ditt CV. Ni får en samtalsguide för att ge vägledning i samtalet.

Det finns ett begränsat antal platser till nätverkslunchen så anmäl dig redan idag! Om du får en plats tänk på att planera din resa så att du kommer ca 20-30 minuter innan träffen börjar för registrering.

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda inom samma bransch för att bredda våra nätverk. Läs mer om Yrkesdörren här!

Yrkesdörren är en del av ÖppnaDörren, ett initiativ av Axfoundation, och delfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden.


Welcome to Yrkesdörrens networking lunch the 31st of January 2020!

The networking lunch will take place just after the conference "Framtidens integration" organized by ÖppnaDörren and Fores, and will be held in Citykonferensens restaurang.

Before the event you will be matched with an established Swede within your industry for a one hour individual meeting. During the meeting you can discuss topics such as social codes within your common industry, how a hiring process might look like or getting feedback on your CV. You will receive a conversation guide with some guidelines for the meeting.

There is a limited amount of spots to the networking lunch so apply today! If you get a spot please research your travel in order to be there 20-30 minutes earlier for the registration.

About Yrkesdörren

Did you know that 7 out of 10 job positions are mediated through contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to be able to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes and people who are new in Sweden, to broaden professional networks. Read more about Yrkesdörren here!

Yrkesdörren is a part of ÖppnaDörren, an initiative by Axfoundation, and partly financed by ESF, The European Social Fund.