logo

Digital Nätverksträff med WSP Rail Advisory

Via länk

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med WSP Rail Advisory

Inför den digitala Nätverksträffen kommer vi att matcha dig som är anställd på WSP Rail Advisory - Dörröppnare - med en utrikesfödd svensk som har bakgrund inom samma bransch som du.

Eventet kommer starta med att Ulf Larsson, chef på Rail Advisory, berättar om WSP och sektorn Järnvägar och kollektivtrafik (Rail Advisory). Därefter kommer du och din match i ett individuellt, digitalt möte prata om er gemensamma branschs utmaningar och möjligheter. Ta chansen att agera som ambassadör för WSP och inspirera och uppmuntra en ny svensk att komma närmare den svenska arbetsmarknaden!

Vad förväntas av dig som Dörröppnare?

Alla som jobbar på WSP Rail Advisory är välkomna att anmäla sig! Dela med dig av dina erfarenheter från hur det är att jobba inom din bransch, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda. Ett givande möte utlovas!

Tid & datum för Nätverksträffen: Fredag 5 mars, kl 12:00 - 13:00

Sista anmälningsdagen: Fredag 12 februari, 2021

Kort om Yrkesdörren

Visste du att vartannat företag anställer via kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Anmälan är nu stängd


Welcome to Yrkesdörrens digital networking event with WSP Rail Advisory

Before this event, we will match you - the Door openor - with a person who is born abroad and needs to broaden her/his professional network in Sweden within the same industry as you. During this one hour long event, the Director of Rail Advisory, Ulf Larsson, will kick-off the event by talking about WSP, before you and your match will have the opportunity to discuss topics such as your common industry and advice on how to best enter the Swedish labour market in an individual room. Make sure to take this chance to be an ambassador for WSP and meet new people who you can inspire and encourage to get closer to the Swedish job market!

What is expected from a Door openor?

Everyone at WSP Rail Advisory is welcome to register for this event! Share your experiece on what it is like to work within your industry, what it takes to enter the labour market, what kind of social codes prevail, how to write an attractive CV or LinkedIn profile, etc. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities arise due to Covid-19 within your common industry? Be creative in topics to discuss and you may gain something great, besides being helpful to a professional peer!

Date and time for the event: Friday, March 5th, at 12:00 - 13:00

Last date to register: Friday, February 12th, 2021

About Yrkesdörren

Did you know that every second company recruits thorugh contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

The registration is now closed