logo

Digital nätverksträff med Womenisa

Video link

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Womenisa

Inför den digitala Nätverksträffen kommer vi på Yrkesdörren att matcha dig som är del av Womenisas nätverk med en Dörröppnare - en etablerad person som har bakgrund inom samma bransch som du. Eventet kommer att hållas digitalt via en videolänk och inledas med en gemensam introduktion.

Efter det, kommer du och din match under ca 50 min i ett individuellt digitalt möte, via länk, prata om er gemensamma bransch, den svenska arbetsmarkanden, entreprenörskap, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade och utrikesfödda svenskar inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Sista anmälningsdagen: Fredag 10 juli, 2020

Anmälan är nu stängd.


Welcome to Yrkesdörrens digital networking event with Womenisa

Before this event, we will match you - who are part of the Womenisa Network - with a Door opener, i.e. an established person within the same industry as you. The event will be held digitally and will start with a common introduction.

After that, you and your match will during a 50 minutes long digital individual meeting, have the opportunity to discuss topics such as your common industry in Sweden, entrepreneurship, CV or LinkedIn profiles, etc. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities uprise within your common industry due to Covid-19? Be creative in topics to discuss, gain new knowledge at the same time as you broaden your network!

About Yrkesdörren

Did you know that 8 out of 10 job positions are mediated via contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

Last date to register: Friday, July 10th, 2020

The registration is now closed!