logo

Digital nätverksträff med Womenisa

Video länk

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Womenisa

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta som Dörröppnare i Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Womenisa. Womenisa är ett nätverk för kvinnlig utveckling och entreprenörskap som inspirerar, stärker, förenar och skapar samverkan mellan kvinnor från olika bakgrunder, yrken och titlar.

Nätverksträffen kommer att hållas digitalt och vi bjuder in Dörröppnare och Deltagare från hela landet. Inför träffen kommer vi att matcha dig som Dörröppnare med en kvinna från Womenisas nätverk baserat på er gemensamma bransch. Det kan vara en person som har arbetslivserfarenhet från din bransch eller som är t.ex. studerande och vill veta mer om branschen. I din roll som Dörröppnare känner du dig etablerad på den svenska arbetsmarkanden och har gärna erfarenhet av eller kunskap om entreprenörskap i Sverige (dock inget krav). Eventet kommer att hållas digitalt via en videolänk och inledas med en gemensam introduktion.

Efter det, kommer du och din match under ca 50 min i ett individuellt digitalt möte, via länk, prata om er gemensamma bransch, den svenska arbetsmarkanden, entreprenörskap, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade och utrikesfödda svenskar inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Sista anmälningsdagen: torsdag 3 september, 2020

Välkommen att anmäla dig!


Welcome to Yrkesdörrens digital networking event with Womenisa

Welcome to register your interest i participating as Door opener at Yrkesdörrens digital networking event with Womenisa. Womenisa is a network for womens' development and entrepreneurship that inspires, empowers, unites and creates collaborations between women with differnet backgounds, jobs and titles.

The event will be held digitally which allows us to invite Door openers and Participants from all of Sweden. Before the event, we will match you as Door opener with a women from Womenisa network based on your common industry/field.This can be a person who has working experience from your field or, for example a student, who wants to know more about your specific industry. As a Door opener you are established on the Swedish job market and you have preferably experience from or knowledge about entrepreneurship in Sweden (this is however not a must). The event will be held digitally and will start with a common introduction.

After that, you and your match will during a 50 minutes long digital individual meeting, have the opportunity to discuss topics such as your common industry in Sweden, entrepreneurship, social codes, CV or LinkedIn profiles, etc. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities uprises within your common industry due to Covid-19? Be creative in topics to discuss, gain new knowledge at the same time as you broaden your network!

About Yrkesdörren

Did you know that 8 out of 10 job positions are mediated via contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

Last date to register: Thursday, September 3rd, 2020

Welcome to register!