logo

Digital Nätverksträff med Tacton Systems

Via länk

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Tacton Systems

Välkommen att anmäla ditt instressse för att delta i Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Tacton Systems. Tacton Systems är ett världsledande mjukvaruföretag, med rötter i Sverige, inom avancerad produktkonfiguration med en teknologi som gör det betydligt enklare för tillverkande företag att konfigurera, designa och sälja komplexa produkter. Här finns talanger från alla världens hörn! Inför den digitala nätverksträffen kommer vi att matcha dig med en anställd på Tacton Systems inom samma bransch.

Under en timme kommer ni i ett individuellt digitalt möte, via länk, prata om er gemensamma bransch, den svenska arbetsmarkanden, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade och utrikesfödda svenskar inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Sista anmälningsdagen: torsdag 7 maj, 2020

Anmälan är nu stängd.


Welcome to Yrkesdörrens Digital networking event with Tacton Systems

Welcome to submit your interest in participating at our digital Networking event with Tacton Systems. Tacton Systems is a world leading company in advanced sales and product configuration and redefines how product configuration is managed – making it dramatically simpler to configure, design and sell complex products. The staff consist of people from all over the world! Before the event we will match you with a person who works at Tacton Systmes within the same industry as you.

During a one hour long digital meeting, you will have the opportunity to discuss topics such as your common industry in Sweden and advice on how to best enter the labour market. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities uprises within your common industry due to Covid-19? Be creative in topics to discuss, gain new knowledge at the same time as you broaden your network!

About Yrkesdörren

Did you know that 8 out of 10 job positions are mediated via contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

Last date to register: Thursday May 7th, 2020

The registration is now closed.