logo

Digital Networking event with Hoist Finance

Video link

Welcome to Yrkesdörrens digital networking event with Hoist Finance

Before this event, we will match you - the Door openor - with a person who is born abroad and needs to broaden her/his professional network in Sweden within the same industry. During one hour, the two of you will have the opportunity to discuss topics such as your common industry and advice on how to best enter the Swedish labour market.

What is expected from a Door openor?

Everyone at Hoist Finance is welcome to register for this event! It is however crucial that you are established on the Swedish job market and that you have knowledge you can share with your match regarding what it is like to work here in Sweden.

Share your experiece of what it is like to work within your industry, what it takes to enter the labour market, what kind of social codes prevail, how to write an attractive CV or LinkedIn profile, etc. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities arise due to Covid-19 within your common industry? Be creative in topics to discuss and you may gain something, besides being helpful to a professional peer!

Last date to register:

Welcome to register!


Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Hoist Finance

Inför den digitala Nätverksträffen kommer vi att matcha dig som är anställd på Hoist Finance - Dörröppnare - med en utrikesfödd svensk som har bakgrund inom samma bransch. Under en timme kommer ni sedan i ett individuellt, digitalt möte prata om er gemensamma branschs utmaningar och möjligheter och du får dela med dig av tips och tricks för att ta sig in på arbetsmarkanden.

Vad förväntas av dig som Dörröppnare?

Alla som jobbar på Hoist Finance är välkomna att anmäla sig! Det är dock viktigt att du som Dörröppnare känner dig etablerad på den svenska arbetsmarkanden och kan dela med dig av din kunskap om den. Dela med dig av dina erfarenheter från hur det är att jobba inom din bransch, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda. Ett givande möte utlovas!

Sista anmälningsdagen:

Välkommen att anmäla dig!