logo

Digital Nätverksträff med Hoist Finance

Via länk

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Hoist Finance

Välkommen att anmäla ditt instressse för att delta i Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med Hoist Finance. Hoist Finance är ett internationellt företag inom finansiella tjänster som stöttar och hjälper människor att betala av sina skulder och få en välmående ekonomi. Hoist Finance finns idag i 11 europeiska länder. Inför den digitala nätverksträffen kommer vi att matcha dig med en anställd på Hoist Finance inom samma bransch.

Under en timme kommer ni i ett individuellt digitalt möte, via länk, prata om er gemensamma bransch, den svenska arbetsmarkanden, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade och utrikesfödda svenskar inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Sista anmälningsdagen: fredag 22 maj, 2020

Välkommen att anämla ditt intresse här nedan!


Welcome to Yrkesdörrens Digital networking event with Hoist Finance

Welcome to submit your interest in participating at our digital Networking event with Hoist Finance. Hoist Finance is an international company within financial services that helps individuals keep their financial commitments. Hoist Finance is today established on 11 European markets. Before the event we will match you with a person who works at Hoist Finance within the same industry as you.

During a one hour long digital meeting, you will have the opportunity to discuss topics such as your common industry in Sweden and advice on how to best enter the labour market. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities uprises within your common industry due to Covid-19? Be creative in topics to discuss, gain new knowledge at the same time as you broaden your network!

About Yrkesdörren

Did you know that 8 out of 10 job positions are mediated via contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

Last date to register: Friday May 22th, 2020

Welcome to register!