logo

Digital Nätverksträff med AFRY

Via länk

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med AFRY

Välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med AFRY. AFRY är ett internationellt konsultbolag inom teknik och design som stödjer företag i deras hållbarhets- och digitaliseringsarbete. Företaget har idag 17 000 anställda engagerade experter inom infrastruktur, energi och industri verksamma runt om i världen för att skapa hållbara lösningar för framtidens generationer.

Inför den digitala nätverksträffen kommer vi att matcha dig med en anställd på AFRY inom samma bransch som du. Eventet kommer att inledas med att Amir och Sofia, mångfaldsansvariga på AFRY, berättar om hur AFRY arbetar med mångfaldsrekrytering och inkludering.

Efter det, kommer du och din match under ca 40 min i ett individuellt digitalt möte, via länk, prata om er gemensamma bransch, den svenska arbetsmarkanden, vilka sociala koder som gäller, hur man skriver ett bra CV eller profil på LinkedIn, m.m. Ta tillfället i akt att diskutera tillsammans vilka möjligheter som öppnas upp inom er gemensamma bransch som en följd av Covid-19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Kort om Yrkesdörren

Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade och utrikesfödda svenskar inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Sista anmälningsdagen: måndag 1 juni, 2020

Anmälan har nu stängt!


Welcome to Yrkesdörrens Digital networking event with AFRY

Welcome to submit your interest in participating at our digital Networking event with AFRY. AFRY is an international engineering, design and advisory company that supports its clients to progress in sustainability and digitalisation. AFRY has today 17,000 devoted experts within the fields of infrastructure, industry and energy, operating across the world to create sustainable solutions for future generations.

Before the event we will match you with a person who works at AFRY within the same industry as you. Amir and Sofia from AFRY will kick off the event and tell about AFRYs important diversity and inclusion strategy.

After that, you and your match will during a 40 minutes long digital meeting, have the opportunity to discuss topics such as your common industry in Sweden and advice on how to best enter the labour market. Why not seizing the oportunity to discuss together what kind of challenges and possibilities uprises within your common industry due to Covid-19? Be creative in topics to discuss, gain new knowledge at the same time as you broaden your network!

About Yrkesdörren

Did you know that 8 out of 10 job positions are mediated via contacts? For those who are new in Sweden a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

Last date to register: Monday June 1st, 2020

The registration is now closed!