7 av 10 jobb i Sverige tillsätts via kontakter

Hur går det till?

Yrkesdörren är en icke vinstdrivande verksamhet och tjänsten är gratis.