7 av 10 jobb i Sverige tillsätts via kontakter

Hur går det till

Yrkesdörren är en ideell verksamhet och tjänsten är gratis.