Vanliga frågor

Hur ser processen ut?

Yrkesdörren går ut på att matcha ihop etablerade svenskar (dörröppnare) med nya svenskar (deltagare). Ett möte inom ramen för Yrkesdörren ska vara enkelt och lustfyllt. Det enda ni behöver göra är att träffas under en timme med målet att utbyta erfarenheter och identifiera två nya kontakter som dörröppnaren kan förmedla till deltagaren. Vill ni träffas fler gånger eller under längre tid, är det fritt fram. Allt är baserat på frivillighet.

Varför ska jag bli dörröppnare?

Yrkesdörren vill bredda de professionella nätverken mellan nya och etablerade svenskar. Trots att 64% av alla svenska chefer säger sig vilja ha mångfald på sina arbetsplatser så upplever bara 25% av medarbetarna att det är så. Det vill vi ändra på.

Det är en möjlighet för dig att hjälpa en person med utländsk bakgrund att lära sig mer om hur din bransch fungerar och komma ett steg närmre ett nytt jobb eller en praktikplats. Som dörröppnare gör du stor nytta men det hela behöver inte ta mer än en timme av din tid.

Vad krävs för att bli dörröppnare?

  • Du ser dig själv som etablerad i Sverige
  • Har nätverk du känner dig bekväm med att dela med dig av
  • Du har minst gymnasiekompetens
  • Du har arbetat i minst 3 år
  • Att du kan föra ett samtal på svenska och gärna ytterligare språk.

Varför ska jag bli deltagare?

Idag vet vi att 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter. Genom Yrkesdörren får du som är ny i Sverige möjlighet att träffa någon i den bransch där du har kompetens. Som deltagare i Yrkesdörren avsätter du en timme för att träffa en etablerad svensk och därmed bredda ditt nätverk.Tanken med det första mötet är inte att det ska leda till jobb, utan att du ska få en ny kontakt som i sin tur leder till fler kontakter. Genom att träffa fler och fler dörröppnare hoppas vi att du till slut kommer i kontakt med personer som har behov av den erfarenhet och kompetens som just du har. Yrkesdörren finns även till för dig som redan har ett jobb men som behöver kontakter för att komma vidare i arbetslivet. Det kan t.ex. handla om att hitta ett jobb som bättre motsvarar din kompetens.

Vad krävs för att bli deltagare?

Följande gäller för att få anmäla sig som deltagare i Yrkesdörren:

  • Du har utländsk bakgrund.
  • Du har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Du har minst gymnasiekompetens.
  • Du talar helst svenska flytande men kan också ha möten på engelska, franska, arabiska eller andra språk beroende på vad dörröppnarna själva talar för språk.

Vem matchas jag med?

Målet är att matcha dig med någon som talar samma språk, bor eller jobbar i närheten och som har samma bransch eller utbildningserfarenhet. När ni matchats får ni varandras kontaktuppgifter och ett förslag på tid för ett möte på en timme. Därefter är det upp till er att ta kontakt för att bestämma om tiden fungerar och var ni ska ses.

Vissa deltagare är relativt nya i det svenska samhället medan andra kan ha bott här en längre tid. I genomsnitt så har deltagare i Yrkesdörren varit bosatta i Sverige i 3 år.

Vi har provat olika modeller och kommit fram till att matchningen inte behöver vara perfekt för att det ska gå att öppna dörrar för varandra. Om ni träffas och upptäcker att det är svårt att hitta dörrar att öppna, hör av er så hjälper vi er att sätta upp ett nytt möte med en annan person.

Hur går mötet till?

Ni väljer själva var ni träffas men vi rekommenderar att ni möts antingen på dörröppnarens jobb eller på en allmän plats, till exempel ett café. Det är viktigt att båda känner sig bekväma med valet av mötesplats.

För att underlätta för er har vi tagit fram en samtalsguide med förslag på ämnen ni kan prata om när ni träffas. Saker ni kan ta upp är bland annat branschen i allmänhet, vilka yrkesroller eller karriärmöjligheter som kunde vara relevanta för deltagaren, samt sociala koder som kan vara bra att känna till. Det viktiga är att ni följer upp mötet med att öppna dörrar till nya kontakter.

Vad innebär det att öppna dörrar?

Ett viktigt mål med ert möte är att identifiera ytterligare två personer som deltagaren kan träffa i nästa steg. Det kan vara personer som har bra kunskap om branschen, någon som kan ha behov av deltagarens kompetens, eller någon som i sin tur har ett brett kontaktnät som de kan öppna dörren till. Självklart kan även deltagaren öppna dörrar för dörröppnaren. Efter mötet skickas stafettpinnen vidare och processen upprepas: deltagaren och de två nya dörröppnarna bestämmer tid och plats för ett möte som sker på samma sätt. Vartefter öppnas nya dörrar och allas nätverk växer.

Vad händer om jag inte kan öppna ytterligare dörrar?

Ibland kan det vara svårt att hitta relevanta kontakter att förmedla vidare till deltagaren. Då kan du alltid kontakta oss på Yrkesdörren så hjälper vi till att matcha deltagaren med en ny dörröppnare.

Hur många möten förväntas jag ha som dörröppnare?

Som dörröppnare är tanken att du bara har ett möte med deltagaren, därefter öppnar du dörren vidare till andra kontakter om det inte är så att du själv är intresserad av att anställa personen. Ni får dock gärna ha kontakt och träffas även efter ert möte. Och har du tid och möjlighet får du självklart gärna träffa fler deltagare inom ramen för Yrkesdörren.

Hur gör jag om jag vill öppna dörrar utanför arbetslivet?

Vill du öppna dörren till ditt hem, anmäl dig till middagsklubben Invitationsdepartementet som verkar för minnesvärda måltider och nya middagssällskap. Svensktalande personer bjuder hem människor som flyttat hit från andra länder eller vice versa. Inget konstigare än mat, språk och möten.

Den ideella verksamheten Kompis Sverige hjälper människor från olika bakgrunder att mötas på fritiden. Genom att matcha ihop nya svenskar med utländsk bakgrund med redan etablerade svenskar initieras nya vänskapsrelationer. Målet är att skapa ett Sverige utan ”vi och dem”.

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. I grupper bestående av föräldralediga arbetar man för att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska.

Hur återaktiverar jag min profil så att jag kan få fler nya matchningar?

För att återaktivera din profil skicka ett mail till kontakt@yrkesdorren.se